Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra a budeme Vám pravidelne zasielať súhrn o dianí z bratislavských lesov.

Podpora

Darovanie 2% z dane na ochranu bratislavských lesov

Obchodné meno: Iniciatíva Naše Karpaty

Právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: Rozvodná 3200/11, 831 01 Bratislava

IČO: 50084631

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%
  • Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie o poukázaní 2%) doručte poštou či osobne, na daňový úrad v termíne do 30.4.2022
  • Ak zasielate tlačivá poštou, tu nájdete adresu na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Finančná podpora:

Finančne môžete naše projekty podporiť aj priamym jednorázovým, či pravidelným príspevkom na účet IBAN: SK0883300000002101117143. Kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Nefinančná podpora:

Prihláste sa na odber nášho newslettra a budeme Vám pravidelne zasielať súhrn o dianí z bratislavských lesov.

Pomôžte nám fyzicky prácou v lese. Informácie o brigádach uverejňujeme tu.