Menej Ťažby Dreva

V bratislavských lesoch presadzujeme nižšiu ťažbu dreva tak, aby na prvom mieste bola rekreačná funkcia lesa. Vytvárame ideálne prostredie na prechádzky, turistiku, beh, bicyklovanie, opekanie či inú formu oddychu v prírode.

Naše úspechy:

Zníženie ťažby dreva o 75% v Mestských lesoch Bratislava. Znížená ťažba platí od roku 2014 a každoročne tak v lese ostáva približne 5000 stromov, ktoré by inak boli vyrúbané za účelom finančného zisku

Zonácia mestských lesov v roku 2019 vyčlenila až 54% územia do režimu bez ťažby. V Zónach kľudu sa odstraňujú len nebezpečné stromy pri chodníkoch, kosia sa lúky a udržiava mobiliár. Podiel bezzásahovej zóny je vyšší ako v našich národných parkoch

Zníženie ťažby o 50% v LESY SR. Dohoda medzi mestom Bratislava a štátnymi lesmi z roku 2021 sa týka Devínskej kobyly a lužných lesov pri hrádzi.

Je časovo nemožné zachraňovať každý jeden strom samostatne. Bojujeme preto efektívne cez systémové regulácievo forme uznesení mestského zastupiteľstva, plány starostlivosti o les či dlhodobé zmluvy s vlastníkmi lesov.

Iniciatíva Naše Karpaty
Lesné cesty
Približovanie dreva v zlom počasí spôsobuje jamy a blatové koľaje. Turistické a cyklistické trasy si zaslúžia šetrnejší prístup.
Iniciatíva Naše Karpaty
Otvorené plochy
Snaha získať z lesa maximum dreva spôsobuje otvorené plochy, ktoré sú vnímané negatívne z pohľadu rekreácie aj ekológie. Preferujeme citlivejší spôsob ťažby.
Iniciatíva Naše Karpaty
Rekreačné miesta
Sklady dreva presadzujeme umiestňovať mimo oddychových miest s ohniskami a altánkami.
Iniciatíva Naše Karpaty
Značené trasy
Lesný traktor, zvážajúci drevo v daždivom počasí, po turistickej trase na Devínskej kobyle je príkladom konfliktu medzi ťažbou dreva a rekreačným využitím lesa.
Iniciatíva Naše Karpaty
Odvoz dreva
Nákladné autá s drevom jazdiace pomedzi návštevníkov lesa po úzkych cestách sú bezpečnostným rizikom, ktoré je nutné minimalizovať.
Iniciatíva Naše Karpaty
Neporiadok po ťažbe
Poťažbové zvyšky, pníky a konáre popri značených trasách je nutné po ukončení ťažby upratať
Iniciatíva Naše Karpaty
Rovnováha
Lesná cesta spevnená jemným makdámom je vhodná na cyklistiku, beh aj turistiku. Pri vhodnom počasí sa využíva aj na približovanie dreva. Je príkladom, že rekreácia môže s šetrnou formou ťažby fungovať nekonfliktne.
Iniciatíva Naše Karpaty
Šetrná ťažba
Presadzujeme prírode blízke hospodárenie, kedy sa ťažba vykonáva výberom jednotlivých stromov. V lese tak nevznikajú rušivé, otvorené plochy bez stromov.
Iniciatíva Naše Karpaty
Mŕtve drevo
V lesoch s nižšou ťažbou ostáva v lese aj veľa suchých stromov, ktoré sú domovom množstva hmyzu a vtákov.
Iniciatíva Naše Karpaty
Pestrý les
Naším cieľom je vekovo a druhovo pestrý les, opak monokultúr. Takýto les je odolnejší voči kalamitám a optimálny na rekreačné využitie.