Citlivý Prístup k Prírode

V bratislavských lesoch presadzujeme nižšiu ťažbu dreva a šetrnejšie metódy – prírode blízke hospodárenie. Zároveň bojujeme proti neželanej developerskej výstavbe, tlačíme na asanáciu ruín starých budov aj na znižovanie počtu prejazdov áut cez lesy.

Iniciatíva Naše Karpaty
Zonácia mestských lesov
Polovica územia funguje v režime bez ťažby dreva, čo je viac ako v našich národných parkoch. Rovnako sa obmedzila výstavba budov a komerčných atrakcií. Na zvyšnej časti sa ťaží šetrnou formou.
Iniciatíva Naše Karpaty
Šetrné metódy
Pri ťažbe dreva preferujeme metódu účelového výberu jednotlivých stromov, tak aby v lese nevznikali otvorené plochy. Tento spôsob je citlivý k prírode a vhodný do rekreačných lesoparkov. Po ukončení ťažby takýto zásah v lese často ani nevidno.
Iniciatíva Naše Karpaty
Spoločné vyznačovanie ťažby
V mestských lesoch chodíme spolu s lesníkmi vyznačovať stromy na výrub. Našou úlohou je minimalizovať dopad ťažby na turistické a cyklistické trasy, singletraily a rekreačné využitie lesa.
Iniciatíva Naše Karpaty
Autá do lesa nepatria
Presadili sme výrazné obmedzenie pohybu motorových vozidiel v mestských lesoch. Povolenia na vjazd áut sa zredukovali len na údržbu lesoparku.
Iniciatíva Naše Karpaty
Likvidácia ruín
Staré budovy sú tikajúcou hrozbou v podobe možnej výstavby. Systematicky preto pracujeme na ich likvidácii a „zazelenaní“. Podarilo sa nám zbúranie Snežienky a muničných skladov U Slivu, pracujeme na ďalších na Železnej studničke.
Iniciatíva Naše Karpaty
Rezervácia Vydrica
Pri schvaľovaní piateho stupňa ochrany sme koordinovali výnimky na zachovanie voľného pohybu peších a cyklistov, opekania, zberu hríbov a tradičných športových podujatí.
Iniciatíva Naše Karpaty
Pastva oviec
Na Dlhých lúkach máme vždy počas sezóny niekoľko ovečiek. Slúžia jednak ako prirodzené kosačky a tiež ako atrakcia pre návštevníkov, hlavne deti.
Iniciatíva Naše Karpaty
Brigády
Pravidelne organizujeme dobrovoľnícke akcie na zber smetí, opravu mobiliáru, ale pomáhali sme napríklad budovať aj turistickú trasu na Biely kríž. Aktuálne brigády nájdeš v našej facebook skupine.
Iniciatíva Naše Karpaty
Stromy v meste
Na sídliskách sa staráme o niekoľko desiatok našich mladých stromčekov, vrátane starých ovocných odrôd.
Iniciatíva Naše Karpaty
Byrokracia
Zapájame sa sa do EIA, výrubových a stavebných konaní a cieľom minimalizovať dopad výstavby na životné prostredie.